Pályázat

Támogatási szerződés száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01482
Projekt címe: Petőfi 2020
A kedvezményezett neve: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
A szerződött támogatás összege: 4 997 250 Ft
A projekt tervezett befejezése: 2022.01.30.

A projekt célja:
A projekt konkrét célja a már eddig is hagyományosan megtartott Petőfi kultuszhoz kapcsolódó  ünnepségek színvonalának emelése, a résztvevők számának növelése, új célcsoportok bevonása, a jeles történelmi esemény történelmi-irodalmi hátterének alaposabb megismertetése. A projekt része annak a hosszú távú programfejlesztésnek, aminek célja az, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára, 2023-ra Kiskőrös lakosságában kibontakoztassuk a városi és a múzeumi kulturális rendezvényekhez kapcsolódó pozitív attitűdöt és aktív részvételi szándékot.  Jelen projekt átfogó célja tehát az, hogy a helyi lakosság minden korcsoportjában kialakuljon egyfajta öntudat és belső büszkeség azért, hogy a magyar irodalom leghíresebb személyisége, Petőfi Sándor Kiskőrösön született, életrajza mérföldköveihez kapcsolódó dátumok, események megünneplése, megemlékezése, életműve teljesebb megismerése erkölcsi kötelességünk.
Projektünk célja, hogy erősödjenek a helyi identitást erősítő rendezvények, valamint bővüljenek, teljesen újszerű formában kerüljenek megtartásra a közösség, a település, az ország nemzeti ünnepei, így az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése is. Projektünk hosszú távú célja az, hogy megvalósításával hozzájáruljon ahhoz, hogy Kiskőrös a hagyományok és a kultúra városa legyen, ahol a múlt értékei a jelen mozgatórugójává tudnak válni, ahol mindenki meg tudja találni azt a számára megfelelő kulturális és közösségi életet, ami a városban marasztalja, ezáltal kialakuljon egy egységes, jól definiálhatóˇ”kiskőrösiség” tudat. A projekt során megvalósuló programok ingyenesen elérhetőek Kiskőrös Város lakossága számára kor, nem, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül, megvalósítva ezáltal a diszkriminációmentességet, lehetővé téve az esélyegyenlőség biztosítását.

A projekt szakmai tartalma:
A település életében kiemelten fontos a kiskőrösi Petőfi kultusz ápolása. Projektünk keretében egy olyan, eddig egyedülálló, három napos rendezvény valósulna meg, melynek létrejötte érdekében bevonásra kerülnek a település kulturális és hagyományápolással foglalkozó civil szervezetei, a város kulturális intézményei és a helyi vállalkozások is annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a helyi közösség, és az ország történelmi hagyományainak bemutatását szolgáló ünnepei. A projekt keretében megvalósuló programsorozat teljesen újszerű, mert kilép a szokványos, Kiskőrös Város akcióterületen korábban megszervezett megemlékezések keretei közül azáltal, hogy három napos rendezvény, irodalmi esttel és fáklyás menettel, ünnepi élő nagykoncerttel.

A három napos rendezvénysorozat programjai:
Időpont: 2021.július 31., 1. nap
2021.07.31.
Ünnepi megemlékezés
Fáklyás menet
Ünnepi műsor
A három napos rendezvénysorozat első napján ünnepi megemlékezésre invitáljuk az érdeklődőket, melynek helyszíne a Petőfi Szülőház udvara. A résztvevők az ünnepi köszöntőket követően a szülőház udvarán található első köztéri Petőfi szobor talapzatához virágokat helyeznek el. Tóth Péter Lóránt versvándor előadásában „Kedves pajtásom, Sándor!” címmel irodalmi összeállítás következik, mely Arany János és Petőfi Sándor barátságát meséli el. 20:30-kor fáklyás felvonulás veszi kezdetét a Petőfi Sándor Művelődési Központ előtti térről az 1848-as Centenáriumi Emlékmű elé. Az emlékműnél felállított ideiglenes pavilonban a résztvevők megtekinthetik a Landerer-Hekenast nyomda imitálására kizárólag erre az alkalomra összeállított helyszínt, ahol a közreműködő Druk-ker Nyomdaipari Szolgáltató Kft ünnepi öltözetbe bújt munkatársai a résztvevők jelenlétében, hagyományos kézi nyomdaeszközzel kinyomtatnak egy, az alkalomhoz illő Petőfi verset, melyeket szétosztanak a jelenlévők között. A kíváncsiabbak, érdeklődőbbek maguk is kipróbálhatják a helyszínen a hagyományos, kézi nyomtatást a cég munkatársának segítségével. Ezt követően a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola diákjának szavalatát hallgathatják meg az érdeklődők, majd virágot helyeznek el az emlékmű talapzatánál.  Az emlékmű obeliszkje erre az alkalomra piros-fehér-zöld színekkel lesz megvilágítva, mely önmagában komoly látványosságot jelent majd.
2021.09.25. 2. nap
Rendhagyó Irodalmi Est
PETŐFIRŐL-MÁSKÉPP címmel 16 órai kezdettel rendhagyó irodalmi estet tartunk a Petőfi Szülőház udvarán, ahol „békés Petőfi” témában a két előadó irányításával elgondolkodunk azon, hogy milyen lenne a mai modern Magyarország, ha Petőfi, a lánglelkű költő, a béke költője lett volna.
2021.11.14. 3. nap
Élő ünnepi nagykoncert a Városi Sportcsarnokban.
A három napos programsorozat záróműsoraként 18 órai kezdettel a Városi Sportcsarnokban fellép egy olyan zenekar, akik ezúttal a nemzeti ünnephez méltó, zenés irodalmi műsort adnak elő a kiskőrösi közönségnek. Az általunk választott zenekar nemzeti érzelmű, szövegviláguk és témaválasztásuk nagyrészt a magyar emberek és a nemzet sorsával foglalkozik.

További információ kérhető:
Dr. Filus Erika
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
Telefon: +36 20 426 7041
E-mail: petofimuzeum@koroskabel.hu

 

Az esemény sajtóközleményét letöltheti PDF formátumban!