Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2022. október 15-től

Jelen tájékoztató a János Vitéz Látogatóközpont adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti.

  1. Az adatkezelő adatai:

Név:Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

Telephely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

Telefon: +36 20 426 7041

Adószám: 15541493-1-03

E-mail: petofimuzeum@koroskabel.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

+36 20 426 7041

petofimuzeum@koroskabel.hu 

keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között.

  1. Az adatkezelés célja:

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához, hírlevél kiküldéshez és remarketing tevékenységhez szükséges.

  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az érintett adatait addig kezeli, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Érintett ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen illetve a www.petofimuzeum.hu honlapon. A leiratkozás időpontjától érintett nem kap további tájékoztatást.

  1. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum programjaira történő internetes jegyvásárlás során a személyes adatok (név, telefonszám, e-mailcím, lakcím) megadása szükséges. Adatfeldolgozó: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766).

Adatkezelés időtartama: a jegyvásárlástól számított 5 év

Adatkezelés jogalapja: a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A nyugta, illetve számlaadási kötelezettségünkre tekintettel az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott és a pénzügyi vonatkozású kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Adatkezelés időtartama: az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott megőrzési határidő.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben jegyet vásárolt intézményünkben, további programjaink is érdekelhetik. Ezért a jegyvásárlás során megadott e-mail címén keresztül a jövőben néhány további programunkról is tájékoztatást küldhetünk az Ön részére.

Adatkezelés időtartama: legfeljebb a vásárlástól számított 1 év.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a jegyvásárláson mint szerződéskötésen alapuló jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen a petofimuzeum@koroskabel.hu címre küldött levélben.

A János Vitéz Látogatóközpont által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a hírlevelek tekintetében felhasználóitól kizárólag e-mail címet kér, mely a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum facebook remarketing típusú megkeresések útján is igyekszik a regisztrált felhasználóit tájékoztatni az érdeklődésüknek várhatóan leginkább megfelelő programokról és szolgáltatásokról. Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy azok számára, akik a Facebook és az Instagram közösségi oldalaknak is aktív felhasználói, e felületek használata során, valamint a Facebook hirdetési hálózatán (Audience Network), releváns és személyre szabott hirdetések kerüljenek megjelenítésre.

Ön a honlapon történő hírlevélfeliratkozás és jegyvásárlás során hozzájárul, hogy a megadott név és e-mail cím felhasználásával a Facebook és az Instagram hálózatán keresztül személyre szabott hirdetésekkel kereshessük meg Önt.

A Facebookon történő deaktiválással kapcsolatos információkat és lehetőségeket a retargeting funkció alatt tekintheti meg, melyhez előzetesen be kell jelentkezni fiókjába: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

  1. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása:

Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 4. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a petofimuzeum@koroskabel.hu email címre küldött megkeresés útján. Érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatástpetofimuzeum@koroskabel.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

  1. Jogérvényesítési lehetőség:

Amennyiben érintett úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

  1. További tájékoztatás:

    A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a www.petofimuzeum.hu weboldalon ún. cookie-kat vagy sütiket használhat a felhasználói élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.