Műfordítói szoborpark

Petőfi Sándor szülőházának szomszédságában található a világon egyedülálló Petőfi Műfordítói Szoborpark, amit a kiskőrösi székhelyű Országos Petőfi Társaság hozott létre 1985. július 26-án.

A létesítmény több szempontból is jelentős. Kizárólag Petőfi fordítóinak állítottak ilyen módon emléket; egyedülálló megoldás a helyi kultusz ápolására; lehetőséget ad más országok irodalmával való kapcsolatteremtésre. A szoborállítást komoly diplomáciai egyeztetés előzi meg. A portrét a műfordító hazája készítteti el, a talapzatot Kiskőrös biztosítja, így a két ország irodalmi képviseletének együttműködése nélkülözhetetlen. Az avatási ünnepségen sok esetben részt vesznek a még élő leszármazottak is.

A park Petőfi világhírnevét is hirdeti, hisz műveit több mint 50 nyelvre lefordították. Az ő nevéhez köthető, hogy a népköltészet, a magyar népdal egyszerűsége, az Alföld mint tájélmény bekerült a világirodalom vérkeringésébe. Az európai irodalomban lezajlott folyamatokhoz hasonlóan a magyar líra népköltészeten alapuló kibontakozása Vörösmarty Mihálynak, Czuczor Gergelynek, de főként Petőfinek köszönhető.

Rövid életének 7 éve alatt 853 verset, drámát, regényt, naplót és úti jegyzeteket is írt. Már életében megjelentek különböző európai lapokban verseinek idegen nyelvű fordításai, Bécsben kiadták az első idegen nyelvű Petőfi-kötetet, és világhírnévre törekedve megírta német nyelvű önéletrajzát is.

Irodalmi híre Kertbeny Károly által eljutott Heinrich Heinéhez is, aki megismerve Petőfi néhány versét, elismerően szólt a költőről: „Ah! Ez nagy költő, mint Burns vagy Béranger!”

„…elmondhatjuk, hogy költőnknek sikerült, ami előtte magyar poétának nem: megjelenni és tartós figyelmet kelteni az európai irodalmi közvéleményben.”

A parkban jelenleg 18 szobor található. A megnyitóra 3 műfordító portréja készült el, mindhárom magyar művészek munkája. Az olasz műfordító, Giuseppe Cassone (1843-1910) szobrát Lantos Györgyi, Leonyid Nyikolajevics Martinov (1905-1980) orosz fordító portréját Szabó Tamás, Ivan Vazov (1850-1921) bolgár költőét Veres Gábor mintázta meg.

Cassone szülőhelyén, Notoban 2011-ben Petőfi-szobrot állítottak fel a városi könyvtár előcsarnokában, mintegy hálából Petőfi költészetének olasz megismertetéséért. Városunk szülötte így Olaszországban is a forradalom és a szabadságharc jelképévé vált.

Aktualitásaink

Közelgő események

Megemlékezés Petőfi halálának 172. évfordulójáról.

Petőfi – szilveszter

Hagyományos Petőfi – szilveszter, kulturális és gasztronómiai programmal.

LogoKérdése lenne?

KERESSEN MINKET!