Petőfi 200 Emlékbizottság

Milyen céllal és mikor alakult meg a Petőfi 200 Emlékbizottság?

Kiskőrös megkezdte a felkészülést a 2023-as Petőfi emlékévre, a költő születésének 200. évfordulójára. Kiskőrös város képviselő-testülete a szeptember 23-án megtartott testületi ülésén döntést hozott az emlékév megünneplésével kapcsolatos feladatokról, illetve a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság létrehozásáról.

2020. október 17-én, a szülőház megnyitásának 140. évfordulóján a bizottság ünnepélyesen is megalakul, a tagok átveszik a megbízólevelüket és az emléklapot.

Az emlékbizottság feladata lesz a bicentenáriumi év programjainak, fejlesztéseinek kidolgozása és megvalósítása, ami csak úgy lehetséges, hogy együttműködő partnerekként bevonjuk a helyi intézményeket, vállalkozásokat, magánembereket annak érdekében, hogy a rendezvények minél szélesebb kör érdeklődésének megfeleljenek és a szülőváros méltó módon tiszteleghessen Petőfi előtt.

Kik alkotják?

Az emlékbizottság elnöke Domonyi László polgármester, ügyvezető elnöke Szedmák Tamás alpolgármester, a titkára Dr. Filus Erika. Tagjai a település kulturális intézményeinek vezetői és a Petőfi-kultusz civil képviselői. Ezen felül Petőfi szülővárosa ismert irodalmi, történelmi és képzőművészeti szakembereket kért fel tiszteletbeli tagoknak.

Bizottsági tagok:
 • Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke
 • Turán Istvánné, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója
 • Szabadi-Maglódi Kitti, a Petőfi Sándor Művelődési Központ vezetője
 • Filus Tibor, Kiskőrös Város Önkormányzata Kulturális, Turisztikai és Sportbizottsága elnöke
 • Tóth Anett, a János Vitéz Látogatóközpont vezetője
 • dr. Nagy Gabriella Kiskőrös város aljegyzője
 • Szlanka Pálné pénzügyi feladatokért felelős tag
 • Kovács Enikő jegyzőkönyvvezető
 • Krámer Iván magángyűjtő
 • Prepszent István magángyűjtő
Tiszteletbeli bizottsági tagok
 • Aknay János Kossuth- és Magyar Örökség díjas képzőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete elnöke
 • Prof. dr. Csikány Tamás történész, a Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese
 • Dr. Csörsz Rumen István irodalomtörténész, régizenész
 • E. dr. Csorba Csilla irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatója
 • Dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
 • Font Sándor országgyűlési képviselő
 • Dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész
 • Prof. dr. Hermann Róbert történész a Hadtörténeti Múzeum parancsnokának tudományos helyettese
 • Juhász Judit a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője
 • Dr. Kedves Gyula történész, az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának főtanácsadója
 • Lupták György esperes
 • Dr. Pelyach István történész, a Szegedi Tudományegyetem tanára
 • Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi múzeum volt főigazgatója
 • Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
 • Dr. Sirató Ildikó színház- és irodalomtörténész, az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárának osztályvezetője
 • Dr. Vígh Annamária a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese

Mikor, hol és milyen formában kerül megrendezésre az ünnepség?

2020. október 17-én 11 órakor kezdődik a megemlékezés a szülőház előtti téren. A Himnuszt Sipos Béla vezényletével Kiskőrös Város Fúvószenekara előadásában hallhatjuk. Ezután Turek Miklós színművész mondja el Jókai Mór megnyitó beszédét, és Domonyi László polgármester köszönti a jelenlévőket. Devecseri Gábor szülőházról írt versét a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola két diákja, Mészáros Katica és Katona Imre szavalja el, felkészítő tanáruk Romfáné Flaisz Anita. Az ünnepség szónoka Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész lesz, aki megemlékezik a ház történetéről és Kiskőrös tudatos kultuszteremtő és kultuszápoló munkájáról. Ezután Albert Józseftől hallhatunk megzenésített Petőfi-verseket tárogatón.

Azt gondolom, nem lehet elégszer mondani és eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Petőfi Sándor városunkban született, és a mai napig áll ez a kis nádfedeles hajlék. Ennek az értéknek gondozása erkölcsi feladatunk, amit csak önzetlenséggel, alázattal lehet művelni. Petőfi emlékének, kultuszának ápolása mindig is szívügye volt a kiskőrösieknek, a költő születésének kerek évfordulóit méltó módon ünnepelték meg. Mindenki a magáénak érezte, és részt kívánt venni az ünnepeken.

Nagyon bízom abban, hogy ez most, október 17-én, illetve 2023-ban, az országos emlékévben sem lesz másként, és a helyiek belső indíttatásból, költőnk iránti tiszteletükből készülnek és öltöztetik ünneplőbe a lelküket.

Az emlékévben Kiskőrös közösségének nagy szerepe lesz, rajtunk is múlik, hogy méltó módon tisztelegjünk Petőfi Sándor írói és emberi alakja előtt.

Aktualitásaink

Közelgő események

Megemlékezés Petőfi halálának 172. évfordulójáról.

Petőfi – szilveszter

Hagyományos Petőfi – szilveszter, kulturális és gasztronómiai programmal.

LogoKérdése lenne?

KERESSEN MINKET!